2016_01 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΚΟΣΙ (20) ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΦΕΔΡΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Κατηγορία ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ Τρίτη, 26 Ιανουαρίου 2016