2019 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΤΟΥ ΚΕΠΕ ΕΤΟΥΣ 2019

Κατηγορία ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ Παρασκευή, 10 Μαΐου 2019