Εκτύπωση αυτής της σελίδας

2019 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «INTELLIGENT RESEARCH INFRASTRUCTURE FOR SHIPPING, SUPPLY CHAIN, TRANSPORT AND LOGISTICS»

Κατηγορία ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ Παρασκευή, 27 Σεπτεμβρίου 2019