2020 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΤΟΥ ΚΕΠΕ ΕΤΟΥΣ 2020

Κατηγορία ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ Τετάρτη, 22 Απριλίου 2020