2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΔΥΟ ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «INTELLIGENT RESEARCH INFRASTRUCTURE FOR SHIPPING, SUPPLY CHAIN, TRANSPORT AND LOGISTICS»

Κατηγορία ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ Παρασκευή, 18 Δεκεμβρίου 2020