Σύνθετος Δείκτης Προήγησης ΚΕΠΕ

 

Πρόκειται για έναν Σύνθετο Δείκτη Προήγησης (ΣΔΠ) βάσει ενός υποδείγματος δυναμικού παράγοντα, που κατασκευάζεται με την χρήση επιλεγμένων δεικτών με χαρακτηριστικά προήγησης. Παρέχει πρώτες ενδείξεις για τις μεταστροφές στην ελληνική οικονομική δραστηριότητα πριν από τις αντίστοιχες μεταστροφές στα μεγέθη της συνολικής οικονομικής δραστηριότητας. Σύμφωνα με την πλέον πρόσφατη παρατήρηση για το Νοέμβριο του 2016, σημειώνεται για δεύτερο συνεχόμενο μήνα μια πτώση στον ΣΔΠ, επιβεβαιώνοντας παρά τις προηγούμενες θετικές ενδείξεις ότι δεν εδραιώνεται ακόμα μια σταθερή τάση ανοδικής πορείας της ελληνικής οικονομίας. Ταυτόχρονα, ο ΣΔΠ εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται από μια μεταβλητότητα σε βραχυχρόνιο ορίζοντα. Οι εν λόγω διαπιστώσεις πιθανώς σηματοδοτούν ότι οι εγχώριες οικονομικές συνθήκες δεν έχουν σταθεροποιηθεί και η οικονομία εξακολουθεί να διανύει μια μεταβατική περίοδο. Απαραίτητη καθίσταται για το λόγο αυτό η επανεκτίμηση του ΣΔΠ όταν θα είναι διαθέσιμα νέα στοιχεία και θα είναι εφικτό να αξιολογηθούν με μεγαλύτερη εγκυρότητα οι παρεχόμενες ενδείξεις αναφορικά με την πορεία της ελληνικής οικονομίας.

 

Αναλυτικότερα...