ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Πέμπτη, 07 Σεπτεμβρίου 2023

Το ΚΕΠΕ ανακοίνωσε σήμερα τον Σύνθετο Δείκτη Προήγησης και τον Δείκτη «Φόβου» KEPE GRIV - Εκτιμήσεις Αυγούστου 2023

Δευτέρα, 07 Αυγούστου 2023

Το ΚΕΠΕ ανακοίνωσε σήμερα τον Σύνθετο Δείκτη Προήγησης και τον Δείκτη «Φόβου» KEPE GRIV - Εκτιμήσεις Ιουλίου 2023

Δευτέρα, 10 Ιουλίου 2023

Το ΚΕΠΕ ανακοίνωσε σήμερα τον Σύνθετο Δείκτη Προήγησης και τον Δείκτη «Φόβου» KEPE GRIV - Εκτιμήσεις Ιουνίου 2023

Τρίτη, 04 Ιουλίου 2023

Κυκλοφόρησε το δεύτερο Δελτίο του Παρατηρητηρίου Μεταρρυθμίσεων του ΚΕΠΕ με τίτλο «Μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας».

Τρίτη, 27 Ιουνίου 2023

Το ΚΕΠΕ ανακοίνωσε σήμερα τις προβλέψεις του υποδείγματος παραγόντων για τις βραχυπρόθεσμες προοπτικές του ΑΕΠ της ελληνικής οικονομίας

Τρίτη, 20 Ιουνίου 2023

Συνάντηση Εργασίας ΚΕΠΕ-Εθνικού Συμβουλίου Παραγωγικότητας της Ελλάδας με το Συμβούλιο Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας της Κύπρου

Παρασκευή, 09 Ιουνίου 2023

Το ΚΕΠΕ ανακοίνωσε σήμερα τον Σύνθετο Δείκτη Προήγησης και τον Δείκτη «Φόβου» KEPE GRIV - Εκτιμήσεις Μαΐου 2023

Τετάρτη, 07 Ιουνίου 2023

Συνάντηση εργασίας εκπροσώπων της Γαλλικής Πρεσβείας στο ΚΕΠΕ

Παρασκευή, 05 Μαΐου 2023

Το ΚΕΠΕ ανακοίνωσε σήμερα τον Σύνθετο Δείκτη Προήγησης και τον Δείκτη «Φόβου» KEPE GRIV - Εκτιμήσεις Απριλίου 2023

Παρασκευή, 07 Απριλίου 2023

Το ΚΕΠΕ ανακοίνωσε σήμερα τον Σύνθετο Δείκτη Προήγησης και τον Δείκτη «Φόβου» KEPE GRIV - Εκτιμήσεις Μαρτίου 2023