ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Τρίτη, 21 Ιουνίου 2022

Το ΚΕΠΕ ανακοίνωσε σήμερα τις προβλέψεις του υποδείγματος παραγόντων για τις βραχυπρόθεσμες προοπτικές του ΑΕΠ της ελληνικής οικονομίας

Τρίτη, 07 Ιουνίου 2022

Το ΚΕΠΕ ανακοίνωσε σήμερα τον Σύνθετο Δείκτη Προήγησης και τον Δείκτη «Φόβου» KEPE GRIV - Εκτιμήσεις Μαΐου 2022

Δευτέρα, 09 Μαΐου 2022

Το ΚΕΠΕ ανακοίνωσε σήμερα τον Σύνθετο Δείκτη Προήγησης και τον Δείκτη «Φόβου» KEPE GRIV - Εκτιμήσεις Απριλίου 2022

Πέμπτη, 07 Απριλίου 2022

Το ΚΕΠΕ ανακοίνωσε σήμερα τον Σύνθετο Δείκτη Προήγησης και τον Δείκτη «Φόβου» KEPE GRIV - Εκτιμήσεις Μαρτίου 2022

Τρίτη, 08 Μαρτίου 2022

Το ΚΕΠΕ ανακοίνωσε σήμερα τον Σύνθετο Δείκτη Προήγησης και τον Δείκτη «Φόβου» KEPE GRIV - Εκτιμήσεις Φεβρουαρίου 2022

Δευτέρα, 07 Φεβρουαρίου 2022

Το ΚΕΠΕ ανακοίνωσε σήμερα τον Σύνθετο Δείκτη Προήγησης και τον Δείκτη «Φόβου» KEPE GRIV - Εκτιμήσεις Ιανουαρίου 2022

Δευτέρα, 24 Ιανουαρίου 2022

Το ΚΕΠΕ ανακοίνωσε σήμερα τις προβλέψεις του υποδείγματος παραγόντων για τις βραχυπρόθεσμες προοπτικές του ΑΕΠ της ελληνικής οικονομίας

Παρασκευή, 14 Ιανουαρίου 2022

Συμμετοχή του ΚΕΠΕ σε Ομάδα Εργασίας για τη διαπραγμάτευση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή επί του Σχεδίου Κατευθυντηρίων Γραμμών Περιφερειακών Ενισχύσεων και την τεκμηρίωση σχεδίου του νέου ενιαίου Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων της Ελλάδας

Παρασκευή, 07 Ιανουαρίου 2022

Το ΚΕΠΕ ανακοίνωσε σήμερα τον Σύνθετο Δείκτη Προήγησης και τον Δείκτη «Φόβου» KEPE GRIV - Εκτιμήσεις Δεκεμβρίου 2021

Παρασκευή, 17 Δεκεμβρίου 2021

Παρουσίαση της Ετήσιας Έκθεσης του Εθνικού Συμβουλίου Παραγωγικότητας της Ελλάδας με την συμμετοχή του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων και του Υπουργού Υγείας