ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Προϊσταμένη)

Τηλέφωνο: 210-3676411