ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Τηλέφωνο: 210-3676436, 210-3676343