ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΚΕΠΕ

Το Παρατηρητήριο Μεταρρυθμίσεων του ΚΕΠΕ έχει ως αντικείμενο την παρακολούθηση των εξελίξεων σε βασικούς τομείς και πυλώνες της μεταρρυθμιστικής πολιτικής, όπως αυτοί προσδιορίζονται με βάση τα εκάστοτε προγράμματα μεταρρυθμίσεων της χώρας.

 
Ως μέρος του έργου του, το Παρατηρητήριο δημοσιεύει ανά διαστήματα το Δελτίο Παρατηρητηρίου Μεταρρυθμίσεων ΚΕΠΕ, το οποίο στοχεύει να συμβάλλει στην ενημέρωση της κοινής γνώμης γύρω από την πορεία καίριων διαστάσεων του μεταρρυθμιστικού έργου.