Δείκτης «Φόβου» KEPE GRIV

Κατηγορία ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΕΠΕ

Εκτιμήσεις Οκτωβρίου 2020

 

Ο δείκτης KEPE GRIV ή δείκτης «φόβου» είναι ένας δείκτης τεκμαρτής μεταβλητότητας, ο οποίος υπολογίζεται στη βάση των τιμών των δικαιωμάτων προαίρεσης του δείκτη FTSE/X.A. Large Cap και αποτυπώνει την αβεβαιότητα των συμμετεχόντων στην αγορά παραγώγων για την αναμενόμενη βραχυπρόθεσμη πορεία της ελληνικής αγοράς. Ο δείκτης κατασκευάστηκε από το ΚΕΠΕ σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πατρών και τον Καθηγητή Κ. Συριόπουλο.

 

Η τιμή του δείκτη KEPE GRIV σημείωσε αύξηση τον Οκτώβριο του 2020 φτάνοντας το 34,33% στις 30/10/2020 από 27,42% στις 30/9/2020. Ο δείκτης ξεπέρασε τον ιστορικό μέσο όρο του (από τον Ιανουάριο του 2004) για την ελληνική αγορά, ο οποίος είναι στο 33,15%. Επιπλέον, η μέση ημερήσια τιμή του δείκτη σημείωσε αύξηση τον Οκτώβριο του 2020 φτάνοντας στο 28,24% από  26,66% τον Σεπτέμβριο του 2020. Η πορεία του δείκτη αποτυπώνει αύξηση της αβεβαιότητας των επενδυτών για την ελληνική αγορά. Η εξέλιξη αυτή αναπόφευκτα συνδέεται και με την επιδείνωση των υγειονομικών δεδομένων αναφορικά με τον Covid-19, τα οποία κατέστησαν απαραίτητη τη λήψη αυστηρότερων μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του ιού, καθώς και με τις επακόλουθες οικονομικές επιπτώσεις για την Ελλάδα.

 

Για το διάγραμμα πατήστε εδώ.

 

Αναλυτικότερα για τον δείκτη...