Δείκτης «Φόβου» KEPE GRIV

Κατηγορία ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΕΠΕ

Εκτιμήσεις Ιανουαρίου 2020

 

Ο δείκτης KEPE GRIV ή δείκτης «φόβου» είναι ένας δείκτης τεκμαρτής μεταβλητότητας, ο οποίος υπολογίζεται στη βάση των τιμών των δικαιωμάτων προαίρεσης του δείκτη FTSE/X.A. Large Cap και αποτυπώνει την αβεβαιότητα των συμμετεχόντων στην αγορά παραγώγων για την αναμενόμενη βραχυπρόθεσμη πορεία της ελληνικής αγοράς. Ο δείκτης κατασκευάστηκε από το ΚΕΠΕ σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πατρών και τον Καθηγητή Κ. Συριόπουλο.

 

Η τιμή του δείκτη KEPE GRIV διαμορφώθηκε σε 22,77% στις 31/1/2020 από 22,24% στις 31/12/2019, σημειώνοντας ελαφρά άνοδο, κυρίως κατά την τελευταία εβδομάδα του μήνα. Ο δείκτης διατηρείται σε επίπεδα κατώτερα του ιστορικού μέσου όρου (από τον Ιανουάριο του 2004) για την ελληνική αγορά, ο οποίος είναι στο 33,27%. Επιπλέον, η μέση ημερήσια τιμή του δείκτη φαίνεται ότι σταδιακά αποκλιμακώνεται τους τελευταίους μήνες φτάνοντας στο 21,86% τον Ιανουάριο του 2020 από 22,79% τον Δεκέμβριο του 2019, 26,05% τον Νοέμβριο του 2019 και 27,97% τον Οκτώβριο του 2019. Η εξέλιξη αυτή κρίνεται θετική, καθώς αποτυπώνει τη σταδιακή αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των επενδυτών στην ελληνική αγορά.

 

Αναλυτικότερα...