Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Δείκτης «Φόβου» KEPE GRIV

Κατηγορία ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΕΠΕ

Εκτιμήσεις Απριλίου 2020

 

Ο δείκτης KEPE GRIV ή δείκτης «φόβου» είναι ένας δείκτης τεκμαρτής μεταβλητότητας, ο οποίος υπολογίζεται στη βάση των τιμών των δικαιωμάτων προαίρεσης του δείκτη FTSE/X.A. Large Cap και αποτυπώνει την αβεβαιότητα των συμμετεχόντων στην αγορά παραγώγων για την αναμενόμενη βραχυπρόθεσμη πορεία της ελληνικής αγοράς. Ο δείκτης κατασκευάστηκε από το ΚΕΠΕ σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πατρών και τον Καθηγητή Κ. Συριόπουλο.

 

Η τιμή του δείκτη KEPE GRIV μειώθηκε τον Απρίλιο του 2020 φτάνοντας το 32,66% στις 30/4/2020 από 48,94% στις 31/3/2020. Η σημαντική αυτή πτώση του δείκτη αποτυπώνει τη μείωση της αβεβαιότητας στην ελληνική αγορά που συνδέεται με την αποτελεσματική διαχείριση της πανδημίας του κορωνοϊού στην Ελλάδα. Ο δείκτης επανήλθε σε επίπεδα κοντά στον ιστορικό μέσο όρο του (από τον Ιανουάριο του 2004) για την ελληνική αγορά, ο οποίος είναι στο 33,30%. Παράλληλα, μειώθηκε η μέση ημερήσια τιμή του δείκτη τον Απρίλιο του 2020 στο 39,42% από 42,57% τον Μάρτιο του 2020.

 

Για το διάγραμμα πατήστε εδώ.

 

Αναλυτικότερα για τον δείκτη...