ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Δίκτυο Οικονομικών Βιβλιοθηκών (ΔΙ.Ο.ΒΙ.) 2015. | ISBN 978-960-341-111-6   
Επιμέλειας Σ. Σάββα-Μπαλφούσια, Π. Χατζηπαναγιώτου, Κ. Κανελλόπουλου. 2011. | ISBN 978-960-097-3
Γ. Κωστελένου, Δ. Κάζη. 2011. | ISBN 978-960-341-096-6