ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Επιστημονική επιμέλεια: Π. Λιαργκόβας, Χ. Γούλας, Ν. Αποστολόπουλος. 2022  | Συνέκδοση ΙΝΕ ΓΣΕΕ – ΚΕΠΕ e-ISBN: 978-618-5668-16-7 e-ISBN: 978-960-341-131-4   
Επιστημονική επιμέλεια: Βλάσης Μισσός, Πρόδρομος Προδρομίδης, Ιωάννα Ρεζίτη. 2021. | ISBN:  978-960-635-469-4,  e-ISBN: 978-960-635-470-0   
Δίκτυο Οικονομικών Βιβλιοθηκών (ΔΙ.Ο.ΒΙ.) 2015. | ISBN 978-960-341-111-6   
Επιμέλειας Σ. Σάββα-Μπαλφούσια, Π. Χατζηπαναγιώτου, Κ. Κανελλόπουλου. 2011. | ISBN 978-960-097-3
Γ. Κωστελένου, Δ. Κάζη. 2011. | ISBN 978-960-341-096-6