ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Α. Κώτση, Ε. Αθανασίου, Ν. K. Κανελλόπουλος, Ρ. Καραγιάννη, I. Κατσελίδης. 2016. | ISBN 978-960-341-113-0   
Α. Κώτση, Ε. Αθανασίου, Ν. K. Κανελλόπουλος, Ρ. Καραγιάννη, Σ. Παπαϊωάννου, I. Κατσελίδης. 2015. | ISBN 978-960-341-109-3   
Επιμέλειας Κ. Κανελλόπουλου. 2011. | ISBN: 978-960-341-099-7
Κ. Ν. Κανελλόπουλου, Κ. Αθανασούλη, Κ. Ευστρατόγλου, Γ. Παναγόπουλου, Π. Παπακωνσταντίνου, Π.Κ. Προδρομίδη. 2010. | ISBN: 978-960-341-094-2