ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Επιμέλειας Κ. Κανελλόπουλου. 2011. | ISBN: 978-960-341-099-7
Κ. Ν. Κανελλόπουλου, Κ. Αθανασούλη, Κ. Ευστρατόγλου, Γ. Παναγόπουλου, Π. Παπακωνσταντίνου, Π.Κ. Προδρομίδη. 2010. | ISBN: 978-960-341-094-2
Σ. Σπαθή, Σ. Καραγιάννη, Ν. Γεωργικόπουλου. 2010. | ISBN: 978-960-341-093-5
Η. Πούπου. 2010. | ISBN: 978-960-341-090-4