ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Σ. Σπαθή, Σ. Καραγιάννη, Ν. Γεωργικόπουλου. 2010. | ISBN: 978-960-341-093-5
Η. Πούπου. 2010. | ISBN: 978-960-341-090-4
Ε. Καδίτη, Ε. Νίτση. 2010. | ISBN: 978-960-341-088-1
K. Kanellopoulos, M. Gregou, A. Petralias. 2009. | ISBN: 978-960-341-087-4