ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Στ. Χειμωνίτη-Τερροβίτη. 2005. | ISBN: 960-341-061-6
Θ. Π. Λιανού,  Θ. Μπένου, σε συνεργασία με την A. Δαρίτση. 2003. | ISBN: 960-341-050
Π. Κομίλη, Ν. Βαγιονή, Κ. Κάρμα, Α. Μυλωνά, Μ. Παπαδημητρίου, Γ. Παπαπολυμέρου. 2001. | ISBN: 960-341-040-3

Αρ. 35. ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Αθ. Μπαλφούσια, σε συνεργασία με τους Ζ. Αναστασάκου, Χ. Κόλλια, Ε. Κουνάρη, Μ. Χλέτσο. 2001. | ISBN: 960-341-038-1

Αρ. 34. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Αθ. Μπαλφούσια. 2000. | ISBN: 960-341-037-3