ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Θ. Π. Λιανού,  Θ. Μπένου, σε συνεργασία με την A. Δαρίτση. 2003. | ISBN: 960-341-050
Π. Κομίλη, Ν. Βαγιονή, Κ. Κάρμα, Α. Μυλωνά, Μ. Παπαδημητρίου, Γ. Παπαπολυμέρου. 2001. | ISBN: 960-341-040-3

Αρ. 35. ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Αθ. Μπαλφούσια, σε συνεργασία με τους Ζ. Αναστασάκου, Χ. Κόλλια, Ε. Κουνάρη, Μ. Χλέτσο. 2001. | ISBN: 960-341-038-1

Αρ. 34. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Αθ. Μπαλφούσια. 2000. | ISBN: 960-341-037-3
Λ. Αθανασίου, Δ. Αθανασακόπουλου, Χ. Δημητριάδου, Ε. Κουνάρη, Α. Κώτση, Ν. Μανωλά, Π. Παπακωνσταντίνου, Θ. Τερροβίτη. 2000. | ISBN: 960-341-034-9

Αρ. 32. Ο ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΩΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Κ. Παχάκη, Φ. Αγγελίδoυ, Ζ. Αvαστασάκoυ, Β. Δεδεγιάv, Ε. Κoυvάρη, Σ. Λέρτα, Π.Ε. Μπαλτζάκη, Στ. Χειμωvίτη-Τερρoβίτη. 2000. | ISBN: 960-341-033-0