ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Λ. Αθανασίου, Δ. Αθανασακόπουλου, Χ. Δημητριάδου, Ε. Κουνάρη, Α. Κώτση, Ν. Μανωλά, Π. Παπακωνσταντίνου, Θ. Τερροβίτη. 2000. | ISBN: 960-341-034-9

Αρ. 32. Ο ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΩΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Κ. Παχάκη, Φ. Αγγελίδoυ, Ζ. Αvαστασάκoυ, Β. Δεδεγιάv, Ε. Κoυvάρη, Σ. Λέρτα, Π.Ε. Μπαλτζάκη, Στ. Χειμωvίτη-Τερρoβίτη. 2000. | ISBN: 960-341-033-0

Αρ. 31. ΑΛΛΗΛΟΧΡΕΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Α. Μπαλφούσια, Β. Ράπανου, σε συνεργασία με τους Κ. Κωτσή και Ν. Μανωλά. 2000. | ISBN: 960-341-032-2
Β. Δεδεγιάν, Δ. Κατοχιανού, Α. Λαμπροπούλου. 2000. | ISBN: 960-341-130-6

Αρ. 28. ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΠ ΤΟΥ ΚΠΣ 1994-1999

Μελετητικής Ομάδας. 1997. | ISBN: 960-341-027-6

Αρ. 27. ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ: ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 1994-1999

Μ. Παπαδημητρίου. 1996. | ISBN: 960-341-026-8

Αρ. 26. ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

Δ. Σακκά. 1996. | ISBN: 960-341-023-3

Αρ. 25. ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ: ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Δ. Μαρούλη, Κλ. Ευστρατόγλου. 1996. | ISBN: 960-341-022-5

Αρ. 24. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Μελετητικής Ομάδας. 1996. | ISBN: 960-341-021-7