ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Αρ. 13. ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Κ. Ευστρατόγλου. 1994.

Αρ. 12. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Δ. Κατοχιανού, Σ. Σπαθή. 1994.

Αρ. 11. ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Π. Κομίλη. 1994.

Αρ. 10. ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ: ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ, ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Κ. Κανελλόπουλου. 1994.

Αρ. 09. ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΤΟΥ '80

Α. Μπαλφούσια, σε συνεργασία με τον Ν. Μανωλά. 1993.

Αρ. 08. ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ Η ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ: ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Δ. Μαρoύλη. 1992.

Αρ. 07. ΚΑΠΗ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ

Ά. Ριτσατάκη, Α. Κώτση, Χ. Αυγουστή. 1992.

Αρ. 06. SHIPBUILDING AND SHIPREPAIRING INDUSTRY IN GREECE

Φ. Τζαμουζάκη, Σ. Σπαθή. 1991.

Αρ. 05. TO ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ: ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΗΣ ΕΟΚ

Δ. Μαρούλη. 1991.

Αρ. 04. ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΙ ΚΛΑΔΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΟΥ Ν.1262/1982

Γ. Γεωργίου. 1991.