ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Αρ. 11. ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Π. Κομίλη. 1994.

Αρ. 10. ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ: ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ, ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Κ. Κανελλόπουλου. 1994.

Αρ. 09. ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΤΟΥ '80

Α. Μπαλφούσια, σε συνεργασία με τον Ν. Μανωλά. 1993.

Αρ. 08. ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ Η ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ: ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Δ. Μαρoύλη. 1992.

Αρ. 07. ΚΑΠΗ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ

Ά. Ριτσατάκη, Α. Κώτση, Χ. Αυγουστή. 1992.

Αρ. 06. SHIPBUILDING AND SHIPREPAIRING INDUSTRY IN GREECE

Φ. Τζαμουζάκη, Σ. Σπαθή. 1991.

Αρ. 05. TO ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ: ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΗΣ ΕΟΚ

Δ. Μαρούλη. 1991.

Αρ. 04. ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΙ ΚΛΑΔΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΟΥ Ν.1262/1982

Γ. Γεωργίου. 1991. 

Αρ. 03. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Δ. Ουζουνίδη. 1990.

Αρ. 02. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Αναγνωριστική Έκθεση. 1990.