Αρ. 16. ΣΥΓΚΛΙΣΗ, ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κατηγορία ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Λ. Αθανασίου, Κ. Κανελλόπουλου, Η. Πούπου. 1995.