Αρ. 29. Ο ΙΑΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Κατηγορία ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Σ. Σπαθή. 2000. | ISBN: 960-341-029-2

 

Ο ιαματικός τουρισμός αποτελεί εναλλακτική μορφή τουρισμού και έχει ως σκοπό τη χρησιμοποίηση των ιαματικών πηγών για θεραπευτικούς ή προληπτικούς λόγους.


Η ύπαρξη σημαντικών ιαματικών πηγών στη χώρα, περί τις 822 σύμφωνα με στοιχεία του ΙΓΜΕ, πολλές από αυτές γνωστές ήδη από την αρχαιότητα, αποτέλεσε τη βάση για την ανάπτυξη των μεγάλων λουτροπόλεων στη σύγχρονη Ελλάδα.

 

Στα πλαίσια των νέων κατευθύνσεων τουριστικής πολιτικής για διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος, την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου και την προσέλκυση τουριστών υψηλού εισοδήματος, είναι δυνατόν οι λουτροπόλεις αυτές να εξελιχθούν από θεραπευτικά κέντρα των μεγάλων ηλικιών σε κέντρα τουρισμού υγείας για νεώτερες ηλικίες που θα λειτουργούν πέρα των καλοκαιρινών μηνών κατά το πρότυπο των μεγάλων κέντρων του εξωτερικού.

 

Η παρούσα εργασία περιγράφει,τη σημερινή κατάσταση σε Ελλάδα και εξωτερικό σχετικά με τον ιαματικό τουρισμό και τον τουρισμό υγείας. Παρουσιάζονται αναλυτικά στοιχεία για τις θεραπευτικές ιδιότητες, την χημική σύσταση ως και την θερμοκρασία των νερών των πηγών που βρίσκονται στον ελλαδικό χώρο και έχουν ανακηρυχθεί επίσημα από τον ΕΟΤ ως ιαματικές πηγές Τουριστικής ή Τοπικής Σημασίας. Έχουν συγκεντρωθεί στοιχεία για τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό των πηγών ως και στοιχεία για το διαθέσιμο ξενοδοχειακό δυναμικό στις γύρω περιοχές που εξυπηρετούν τους επισκέπτες των πηγών. Η κίνηση των λουομένων για λουτροθεραπεία, ποσιθεραπεία, και εισπνοθεραπεία εξετάζεται ξεχωριστά στις αναγνωρισμένες πηγές Τουριστικής και Τοπικής Σημασίας όλης της χώρας. Eκτιμάται το μέγεθος και η συμβολή του ιαματικού τουρισμού στον ευρύτερο τομέα του τουρισμού μέσω της εκτίμησης του αριθμού των διανυκτερεύσεων στα ξενοδοχεία που βρίσκονται κοντά στις πηγές. Επίσης εξετάζεται η χρήση των ιαματικών πηγών από τον ημεδαπό ή τον αλλοδαπό τουρισμό, η χρήση κατά ηλικία κλπ. Τέλος γίνεται ειδική ανάλυση για τον κλάδο των μεταλλικών και επιτραπέζιων νερών δεδομένου ότι παρουσιάζουν αυξημένη ζήτηση διαχρονικά σε εσωτερικό και εξωτερικό.