Αρ. 55. FYROM’S TRANSITION: FROM YUGOSLAVIA TO THE EUROPEAN UNION?

Κατηγορία ΕΚΘΕΣΕΙΣ

R. Panagiotou. 2008. | ISBN: 978-960-341-079-9

 

Βασικός σκοπός της εργασίας είναι να καταγράψει και να αναλύσει τις πιο σημαντικές οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές εξελίξεις της μετάβασης της ΠΓΔΜ από τότε που αυτή ήταν μια από τις έξι δημοκρατίες της Γιουγκοσλαβίας μέχρι τις μέρες μας, όπου, ως ανεξάρτητο πλέον κράτος, είναι υποψήφια για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ανάλυση επικεντρώνεται σε τρία βασικά επίπεδα: στα οικονομικά και πολιτικά επιτεύγματα αυτής της χώρας, στις προκλήσεις που αντιμετώπισε και στα προβλήματα που κλήθηκε να λύσει κατά τη διάρκεια αυτής της μετάβασης.


Εξετάζονται επίσης οι σχέσεις της Ελλάδας με την ΠΓΔΜ βάσει της επίσημης κυβερνητικής πολιτικής, των εμπορικών συναλλαγών μεταξύ των δύο χωρών και των ελληνικών επενδύσεων στην ΠΓΔΜ. Σε ό,τι αφορά την Ε.Ε, η μελέτη αναλύει τις σχέσεις κάτω από το πρίσμα των προσπαθειών της ΠΓΔΜ για ένταξη σε αυτήν. Τέλος, από αυτήν την εργασία καταβάλλεται προσπάθεια να εκτιμηθούν και να συγκριθούν οι διάφορες μακροοικονομικές παράμετροι της οικονομικής ανάπτυξης της ΠΓΔΜ με τις αντίστοιχες των άλλων βαλκανικών χωρών οι οποίες, ως γνωστόν, βρίσκονται επίσης σε μια διαδικασία μετάβασης