ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ

Αρ. 12. FAMILY REUNIFICATION IN GREECE

K. Kανελλόπουλου σε συνεργασία με την Μ. Γρέγου. 2007.

Αρ. 11. POLICY REPORT ON MIGRATION, ASYLUM AND RETURN IN GREECE: REFERENCE PERIOD JAN - DEC 2006

K. Kανελλόπουλου σε συνεργασία με την Μ. Γρέγου. 2007.

Αρ. 10. ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

K. Kανελλόπουλου, Ι. Χολέζα. 2006.

Αρ. 09. ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ 3Η ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΕΜΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ

K. Kανελλόπουλου σε συνεργασία με την Μ. Γρέγου. 2006.

Αρ. 08. MANAGED MIGRATION AND THE LABOUR MARKET – THE HEALTH SECTOR IN GREECE

K. Kανελλόπουλου σε συνεργασία με την Μ. Γρέγου, 2006.

Αρ. 07. ANNUAL REPORT ON STATISTICS ON MIGRATION, ASYLUM AND RETURN IN GREECE: REFERENCE YEAR 2003

K. Kανελλόπουλου σε συνεργασία με την Μ. Γρέγου. 2006.

Αρ. 06. POLICY REPORT ON MIGRATION, ASYLUM AND RETURN IN GREECE: REFERENCE PERIOD JULY 2004 - DEC 2005

K. Kανελλόπουλου σε συνεργασία με την Μ. Γρέγου. 2006.

Αρ. 05. ILLEGALLY RESIDENT THIRD COUNTRY NATIONALS IN GREECE: STATE APPROACHES TOWARDS THEM, THEIR PROFILE AND SOCIAL SITUATION

K. Kανελλόπουλου σε συνεργασία με τους Α. Πετραλιά, Μ. Γρέγου. 2005.

Αρ. 04. RECEPTION SYSTEM, ITS CAPABILITIES AND THE SOCIAL SITUATION OF ASYLUM APPLICANTS IN GREECE

K. Kανελλόπουλου σε συνεργασία με την Μ. Γρέγου. 2005.