ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ

Αρ. 03. ANNUAL REPORT ON STATISTICS ON MIGRATION, ASYLUM AND RETURN IN GREECE: REFERENCE YEAR 2002

K. Kανελλόπουλου σε συνεργασία με Α. Πετραλιά, Μ. Γρέγου. 2005.

Αρ. 02. REPORT ON IMMIGRATION TO GREECE

Θ.Π. Λιανού σε συνεργασία με Α. Πετραλιά, Χ. Μπούσουλα. 2004.

Αρ. 01. GREEK IMMIGRATION AND ASYLUM POLICY

Ε. Εμμανουηλίδη. 2003.