ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

I. Konstantakopoulou. 2016. (Mε ελληνική περίληψη.)

I. Cholezas, N.C. Kanellopoulos. 2016. (Mε ελληνική περίληψη.)

E. Αthanassiou, E. Tsouma. 2015. (Mε ελληνική περίληψη.)

I. Konstantakopoulou. 2015. (Mε ελληνική περίληψη.)

J. Cavounidis, I. Cholezas. 2015. (Mε ελληνική περίληψη.)