ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

P. Prodromidis, L. Zangelidis. 2020. (Mε ελληνική περίληψη.)

Π. Προδρομίδη. 2017 (Εκδοχή του δημοσιεύτηκε το 2018 στο European Planning Studies, 26.10: 1980-1998).

I. Konstantakopoulou. 2016. (Mε ελληνική περίληψη.)

I. Cholezas, N.C. Kanellopoulos. 2016. (Mε ελληνική περίληψη.)

E. Αthanassiou, E. Tsouma. 2015. (Mε ελληνική περίληψη.)

I. Konstantakopoulou. 2015. (Mε ελληνική περίληψη.)