ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

R. Panagiotou. 2015. (Mε ελληνική περίληψη.)

A. Koutroulis, Y. Panagopoulos, E. Tsouma. 2015. (Mε ελληνική περίληψη.)

A. Chymis, A. Skouloudis. 2014. (Mε ελληνική περίληψη.)

T. Tsekeris. 2014. (Mε ελληνική περίληψη.)

Y. Panagopoulos, A. Spiliotis. 2014. (Mε ελληνική περίληψη.) (Δημοσιεύτηκε το 2015 στο Credit and Capital Markets, 48.3: 477-500.)