ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

J. Cavounidis, I. Cholezas. 2015. (Mε ελληνική περίληψη.)

R. Panagiotou. 2015. (Mε ελληνική περίληψη.)

A. Koutroulis, Y. Panagopoulos, E. Tsouma. 2015. (Mε ελληνική περίληψη.)

A. Chymis, A. Skouloudis. 2014. (Mε ελληνική περίληψη.)

T. Tsekeris. 2014. (Mε ελληνική περίληψη.)