ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

A. Koutroulis, Y. Panagopoulos, E. Tsouma. 2015. (Mε ελληνική περίληψη.)

A. Chymis, A. Skouloudis. 2014. (Mε ελληνική περίληψη.)

T. Tsekeris. 2014. (Mε ελληνική περίληψη.)

Y. Panagopoulos, A. Spiliotis. 2014. (Mε ελληνική περίληψη.) (Δημοσιεύτηκε το 2015 στο Credit and Capital Markets, 48.3: 477-500.)

Π. Προδρομίδη, Σ. Πέτρου, Α. Πετραλιά. 2013. (H αγγλική εκδοχή δημοσιεύτηκε το 2014 στο South Eastern Europe Journal of Economics, 12.2: 215-241.)