ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Αρ. 57. MODELING THE EFFECTS OF DEFENCE SPENDING REDUCTIONS ON INVESTMENT USING NEURAL NETWORKS IN THE CASE OF GREECE

C. Kollias, A. Refenes. 1996.

Αρ. 56. Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (ΑΠΟ ΤΗ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΤOΥ 1970 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ)

Θ. Κατσαvέβα. 1996.

Αρ. 55. ΣΚΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟ ΡΟΛΟ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΝΟΨΕΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (ΟΝΕ)

Δ. Ντόγκα. 1996.

Αρ. 54. DEMOGRAPHIC CHANGES, RETIREMENT, JOB CREATION AND LABOUR SHORTAGES IN GREECE: AN OCCUPATIONAL AND REGIONAL OUTLOOK

N. Glytsos. 1996.

Αρ. 53. REMITTING BEHAVIOR OF "TEMPORARY" AND "PERMANENT" MIGRANTS: THE CASE OF GREEKS IN GERMANY AND AUSTRALIA

N. Glytsos. 1996.

Αρ. 52. OUTPUT EXPECTATIONS, PRODUCTIVITY TRENDS AND EMPLOYMENT: THE CASE OF GREEK MANUFACTURING

V. Stavrinos, V. Droucopoulos. 1996.

Αρ. 51. THE GREEK MILITARY SECTOR AND MACROECONOMIC EFFECTS OF MILITARY SPENDING IN GREECE

A. Balfoussias, V. Stavrinos. 1996.

Αρ. 50. RESTRUCTURING LARGE SCALE STATE ENTERPRISES IN THE REPUBLICS OF AZERBAIJAN, KAZAKHSTAN, THE KYRGYZ REPUBLIC AND UZBEKISTAN: THE CHALLENGE FOR TECHNICAL ASSISTANCE

J. Henley. 1995.

Αρ. 49. PRIVATE EDUCATION EXPENDITURE IN A "FREE EDUCATION" COUNTRY: THE CASE OF GREECE

C. Kanellopoulos, G. Psacharopoulos. 1995.

Αρ. 48. A COINTEGRATION ANALYSIS OF THE OFFICIAL AND PARALLEL FOREIGN EXCHANGE MARKETS FOR DOLLARS IN GREECE

G. Kouretas, L. Zarangas. 1995.