ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Αρ. 37. TO ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ

Κ. Βεργόπoυλoυ. 1994.

Αρ. 36. PUBLIC-PRIVATE WAGE DIFFERENTIALS IN GREECE

C. Kanellopoulos. 1994.

Αρ. 35. MEASUREMENT OF TOTAL FACTOR PRODUCTIVITY IN THE MANUFACTURING SECTOR OF GREECE, 1980-1991

Z. Georganta, K. Kotsis, E. Kounaris. 1994.

Αρ. 34. ENVIRONMENTAL CONSCIOUSNESS AND MORAL HAZARD IN INTERNATIONAL AGREEMENTS TO PROTECT THE ENVIRONMENT

E. Petrakis, A. Xepapadeas. 1994.

Αρ. 33. THE QUALITY STRATEGY: A VIABLE ALTERNATIVE FOR SMALL MEDITERRANEAN AGRICULTURES

C. Carabatsou-Pachaki. 1994.

Αρ. 32. MEASUREMENT ERRORS AND THE INDIRECT EFFECTS OF R & D ON PRODUCTIVITY GROWTH: THE U.S. MANUFACTURING SECTOR

Z. Georganta, 1993.

Αρ. 31. Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Π. Παρασκευαΐδη. 1993.

Αρ. 30. TECHNICAL INEFFICIENCY IN THE U.S. MANUFACTURING SECTOR, 1977-1982

Z. Georganta. 1993.

Αρ. 29. STABILIZATION POLICY AND LONG TERM GROWTH: ARE THEY RELATED?

H. Dellas. 1993.

Αρ. 28. ACCESSION IN THE EC AND ITS EFFECT ON TOTAL FACTOR PRODUCTIVITY GROWTH OF GREEK AGRICULTURE

Z. Georganta. 1993.