ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Αρ. 22. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

Π. Παρασκευαΐδηs. 1993.

Αρ. 21. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ

Π. Παρασκευαΐδη. 1993.

Αρ. 20. DEMAND FOR ELECTRIC ENERGY IN THE PRESENCE OF A TWO-BLOCK DECLINING PRICE SCHEDULE

S. Balfoussias. 1993.

Αρ. 19. ORDERING EQUILIBRIA BY OUTPUT OR TECHNOLOGY IN A NON-LINEAR PRICING CONTEXT

S. Balfoussias. 1993.

Αρ. 18. RURAL PROBLEMS AND POLICY IN GREECE

C. Carabatsou-Pachaki. 1993.

Αρ. 17. EXPORT TRADING COMPANIES: ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Κ. Ευστρατόγλoυ. 1992.

Αρ. 16. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ-ΚΟΣΤΟΣ ΕΓΧΩΡΙΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΙΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΒΟΟΤΡΟΦΙΑΣ

Π. Παρασκευαΐδη. 1992.

Αρ. 15. Η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Κ. Καραμπάτσoυ-Παχάκη. 1992.

Αρ. 14. ΑΡΧΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ-ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Κ. Καραμπάτσoυ-Παχάκη. 1992.

Αρ. 13. THE VAT HARMONIZATION WITHIN EEC: SINGLE MARKET AND ITS IMPACTS ON GREECE'S PRIVATE CONSUMPTION AND VAT REVENUE

G. Agapitos, P. Koutsouvelis. 1992.