ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Αρ. 12. INCOMES AND POVERTY OF THE GREEK ELDERLY

C. Kanellopoulos. 1992.

Αρ. 11. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1960-1990

Δ. Μαρoύλη. 1992.

Αρ. 10. JOINT PRODUCTION AND TAXATION

V. Rapanos. 1992.

Αρ. 09. TECHNOLOGICAL PROGRESS, INCOME DISTRIBUTION, AND UNEMPLOYMENT IN THE LESS DEVELOPED COUNTRIES

V. Rapanos. 1992.

Αρ. 08. ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ

Ν. Χριστoδoυλάκη. 1992.

Αρ. 07. DISTRIBUTION OUTPUT PRICES AND EXPENDITURE

L. Athanassiou. 1992.

Αρ. 06. OBSERVABILITY AND CONSTRAINED OPTIMA

J. Geanakoplos, H. Polemarchakis. 1992.

Αρ. 05. DEFENSE EXPENDITURE AND GROWTH IN LDCS: THE CASE OF GREECE, 1950-1985

N. Antonakis, D. Karavidas. 1990.

Αρ. 04. ΠΑΡΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΤΙ ΔΕΙΧΝΟΥΝ ΕΠΙΣΗΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κ. Καvελλόπoυλoυ. 1992.

Αρ. 03. CREDIT CONSTRAINTS AND INVESTMENT FINANCE: EVIDENCE FROM GREECE

J. Dutta, H. Polemarchakis. 1990.