ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Αρ. 07. DISTRIBUTION OUTPUT PRICES AND EXPENDITURE

L. Athanassiou. 1992.

Αρ. 06. OBSERVABILITY AND CONSTRAINED OPTIMA

J. Geanakoplos, H. Polemarchakis. 1992.

Αρ. 05. DEFENSE EXPENDITURE AND GROWTH IN LDCS: THE CASE OF GREECE, 1950-1985

N. Antonakis, D. Karavidas. 1990.

Αρ. 04. ΠΑΡΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΤΙ ΔΕΙΧΝΟΥΝ ΕΠΙΣΗΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κ. Καvελλόπoυλoυ. 1992.

Αρ. 03. CREDIT CONSTRAINTS AND INVESTMENT FINANCE: EVIDENCE FROM GREECE

J. Dutta, H. Polemarchakis. 1990.

Αρ. 02. ADJUSTMENTS TO THE GINI COEFFICIENT FOR MEASURING ECONOMIC INEQUALITY

L. Athanassiou. 1990.

Αρ. 01. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΜΙΣΘΩΝ ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Γ. Αλoγoσκoύφη. 1990.