ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Y. Panagopoulos, A. Spiliotis. 2014. (Mε ελληνική περίληψη.) (Δημοσιεύτηκε το 2015 στο Credit and Capital Markets, 48.3: 477-500.)

Π. Προδρομίδη, Σ. Πέτρου, Α. Πετραλιά. 2013. (H αγγλική εκδοχή δημοσιεύτηκε το 2014 στο South Eastern Europe Journal of Economics, 12.2: 215-241.)

S. Dimelis, S.K. Papaioannou. 2013. (Mε ελληνική περίληψη.) (Δημοσιεύτηκε το 2014 στο International Review of Applied Economics, 28.6: 797-812.)

T. Tsekeris, K. Vogiatzoglou. 2013. (Mε ελληνική περίληψη.)

Αρ. 128. A DYNAMIC STOCHASTIC GENERAL EQUILIBRIUM MODEL FOR A SMALL OPEN ECONOMY: GREECE

D. Papageorgiou, A. Kazanas. 2013. (pdf)