ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

S. Dimelis, S.K. Papaioannou. 2013. (Mε ελληνική περίληψη.) (Δημοσιεύτηκε το 2014 στο International Review of Applied Economics, 28.6: 797-812.)

T. Tsekeris, K. Vogiatzoglou. 2013. (Mε ελληνική περίληψη.)

Αρ. 128. A DYNAMIC STOCHASTIC GENERAL EQUILIBRIUM MODEL FOR A SMALL OPEN ECONOMY: GREECE

D. Papageorgiou, A. Kazanas. 2013. (pdf)

S. Papaioannou. 2012. (Mε ελληνική περίληψη.)

D. Papageorgiou, T. Efthimiadis, I. Konstantakopoulou. 2012. (Mε ελληνική περίληψη.)

Αρ. 123. ABC’S OF THE 2008 RECESSION: ROBUSTAND RELIABLE INTERNATIONAL EVIDENCE ON THE AUSTRIAN THEORY OF THE BUSINESS CYCIE

I. Konstantakopoulou, E.G. Tsionas. 2012. (pdf)