ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Αρ. 117. THE ECONOMIC ROLE OF THE EU IN THE GLOBAL ECONOMY: A COMPARATIVE ANALYSIS

P. Paraskevaidis. 2011. (pdf)

E.A. Kaditi, E.I. Nitsi. 2011. (Mε ελληνική περίληψη.)

Αρ. 115. THE SHARE OF EXTERNAL DEBT AND ECONOMIC GROWTH

T. Efthimiadis, P.Tsintzos. 2011. (pdf)

A Chymis,  I.E. Nikolaou, Κ. Evangelinos. 2010. (Mε ελληνική περίληψη.) (Δημοσιεύτηκε το 2013 στο Enviromental Modelling and Assessment, 18: 615-628.)

E.A. Kaditi, E.I. Nitsi. 2010. (Mε ελληνική περίληψη.)

I. Cholezas. 2010. (Mε ελληνική περίληψη.)

T. Tsekeris. 2010. (Mε ελληνική περίληψη.) (Εκδοχή του δημοσιεύτηκε το 2011 στο Air Transport Management, 17: 139-141.)

I. Cholezas. 2010. (Mε ελληνική περίληψη.)