ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

A Chymis,  I.E. Nikolaou, Κ. Evangelinos. 2010. (Mε ελληνική περίληψη.) (Δημοσιεύτηκε το 2013 στο Enviromental Modelling and Assessment, 18: 615-628.)

E.A. Kaditi, E.I. Nitsi. 2010. (Mε ελληνική περίληψη.)

I. Cholezas. 2010. (Mε ελληνική περίληψη.)

T. Tsekeris. 2010. (Mε ελληνική περίληψη.) (Εκδοχή του δημοσιεύτηκε το 2011 στο Air Transport Management, 17: 139-141.)

I. Cholezas. 2010. (Mε ελληνική περίληψη.)

N. Benos. 2009. (Mε ελληνική περίληψη.)

E.A. Kaditi, E.I. Nitsi. 2009. (Mε ελληνική περίληψη.)

S. Karagiannis, N. Benos. 2009. (Mε ελληνική περίληψη.)