ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

E.A. Kaditi, E.I. Nitsi. 2010. (Mε ελληνική περίληψη.)

I. Cholezas. 2010. (Mε ελληνική περίληψη.)

T. Tsekeris. 2010. (Mε ελληνική περίληψη.) (Εκδοχή του δημοσιεύτηκε το 2011 στο Air Transport Management, 17: 139-141.)

I. Cholezas. 2010. (Mε ελληνική περίληψη.)

N. Benos. 2009. (Mε ελληνική περίληψη.)

E.A. Kaditi, E.I. Nitsi. 2009. (Mε ελληνική περίληψη.)

S. Karagiannis, N. Benos. 2009. (Mε ελληνική περίληψη.)

E. Tsouma. 2009. (Mε ελληνική περίληψη.)

Ε. Αθανασίου. 2009. (Κυκλοφορεί και σε αγγλική εκδοχή υπό τον αύξοντα αριθμό 103. Δημοσιεύτηκε το 2009 στο Intereconomics: Review of European Economic Policy, 44: 364-372.)