ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

N. Benos. 2009. (Mε ελληνική περίληψη.)

E.A. Kaditi, E.I. Nitsi. 2009. (Mε ελληνική περίληψη.)

S. Karagiannis, N. Benos. 2009. (Mε ελληνική περίληψη.)

E. Tsouma. 2009. (Mε ελληνική περίληψη.)

Ε. Αθανασίου. 2009. (Κυκλοφορεί και σε αγγλική εκδοχή υπό τον αύξοντα αριθμό 103. Δημοσιεύτηκε το 2009 στο Intereconomics: Review of European Economic Policy, 44: 364-372.)

S. Karagiannis, Y. Panagopoulos, A. Spiliotis. 2009. (Mε ελληνική περίληψη.) (Δημοσιεύτηκε το 2012 στο Μetroeconomica, 63.2: 389-516.)

N. Georgikopoulos, C. Leon. 2009. (Mε ελληνική περίληψη.)

Π.I. Προδρομίδης. 2008.  (Κυκλοφορεί και σε αγγλική εκδοχή υπό τον αύξοντα αριθμό 99. Δημοσιεύτηκε το 2010 στο South Eastern Europe Journal of Economics, 8: 111-128.)

Y. Panagopoulos, P. Vlamis. 2008. (Mε ελληνική περίληψη.) (Δημοσιεύτηκε το 2009 στο Journal of Real Estate Literature, 17: 295-310.)