ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Ε. Αθανασίου. 2009. (Κυκλοφορεί και σε αγγλική εκδοχή υπό τον αύξοντα αριθμό 103. Δημοσιεύτηκε το 2009 στο Intereconomics: Review of European Economic Policy, 44: 364-372.)

S. Karagiannis, Y. Panagopoulos, A. Spiliotis. 2009. (Mε ελληνική περίληψη.) (Δημοσιεύτηκε το 2012 στο Μetroeconomica, 63.2: 389-516.)

N. Georgikopoulos, C. Leon. 2009. (Mε ελληνική περίληψη.)

Π.I. Προδρομίδης. 2008.  (Κυκλοφορεί και σε αγγλική εκδοχή υπό τον αύξοντα αριθμό 99. Δημοσιεύτηκε το 2010 στο South Eastern Europe Journal of Economics, 8: 111-128.)

Y. Panagopoulos, P. Vlamis. 2008. (Mε ελληνική περίληψη.) (Δημοσιεύτηκε το 2009 στο Journal of Real Estate Literature, 17: 295-310.)

Y. Panagopoulos. 2007. (Mε ελληνική περίληψη.) (Δημοσιεύτηκε το 2010 στο Applied Economic Letters, 10: 973-976.)

N. Benos, S. Karagiannis. 2007. (Mε ελληνική περίληψη.)

N. Benos, S. Karagiannis. 2007. (Mε ελληνική περίληψη.)

T. Tsekeris. 2007. (Mε ελληνική περίληψη.) (Δημοσιεύτηκε το 2007 στο International Journal of Transport Economics, 35: 415-449.)