ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

N. Benos, S. Karagiannis. 2007. (Mε ελληνική περίληψη.)

T. Tsekeris. 2007. (Mε ελληνική περίληψη.) (Δημοσιεύτηκε το 2007 στο International Journal of Transport Economics, 35: 415-449.)

Y. Panagopoulos, I. Reziti, A. Spiliotis. 2007. (Mε ελληνική περίληψη.) (Δημοσιεύτηκε το 2007 στο International Review of Applied Economics, 35: 119-136.)

Αρ. 92. GREEK FOREIGN TRADE WITH FIVE BALKAN STATES DURING THE TRANSITION PERIOD 1993 - 2000: OPPORTUNITIES EXPLOITED AND MISSED

W. Kafouros, N. Vagionis. 2007.

Αρ. 91. THE KNOWLEDGE-BASED ECONOMY, CONVERGENCE AND ECONOMIC GROWTH: EVIDENCE FROM THE EUROPEAN UNION

S. Karagiannis. 2007.

Αρ. 90. SOME FURTHER EVIDENCE UPON TESTING HYSTERESIS IN THE GREEK PHILLIPS-TYPE AGGREGATE WAGE EQUATION

Y. Panagopoulos. 2007.

Αρ. 89. EDUCATION POLICY, GROWTH AND WELFARE

N. Benos. 2007.

Αρ. 87. THE PRICE TRANSMISSION MECHANISM IN THE GREEK FOOD MARKET: AN EMPIRICAL APPROACH

Y. Panagopoulos, I. Reziti. 2006. (Εκδοχή του δημοσιεύτηκε το 2008 στο Agribusiness, 24: 6-30.)

Αρ. 86. FUNCTIONAL ECONOMIES OR ADMINISTRATIVE UNITS IN GREECE: WHAT DIFFERENCE DOES IT MAKE FOR POLICY?

P.I. Prodromidis. 2006. (Δημοσιεύτηκε το 2006 στο Review of Urban & Regional Development Studies, 18: 144-164.)