ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Αρ. 85. ANOTHER VIEW ON AN OLD INFLATION: ENVIRONMENT AND POLICIES IN THE ROMAN EMPIRE UP TO DIOCLETIAN’S PRICE EDICT

P. I. Prodromidis. 2006. (Εκδοχή του δημοσιεύτηκε το 2009 στο Journal of European Economic History, 38: 567-605.)

Αρ. 83. LA BANQUE NATIONALE DE GRECE ET SES STATISTIQUES MONETAIRES (1841-1940)

G.C. Kostelenos. 2006. (Δημοσιεύτηκε το 2006 στο Mesurer la monnaie. Banques centrales et construction de l' autorité monétaire (XIXe-XXe siècle), επιστ. επιμ. του Α.Μichel.)

Αρ. 81. A STUDY OF THE DIACHRONIC EVOLUTION OF THE EU’S STRUCTURAL INDICATORS USING FACTORIAL ANALYSIS

S. Karagiannis. 2006.

Αρ. 80. AN INVESTIGATION INTO THE RELATIONSHIP BETWEEN PRODUCER, WHOLESALE AND RETAIL PRICES OF GREEK AGRICULTURAL PRODUCTS

I. Reziti. 2005.

Αρ. 79. AN EMPIRICAL APPROACH TO THE GREEK MONEY SUPPLY

Y. Panagopoulos, A. Spiliotis. 2005.

Αρ. 78. TESTING ALTERNATIVE MONEY THEORIES: A G7 APPLICATION

Y. Panagopoulos, A. Spiliotis. 2005.

Αρ. 77. TAIL-FATNESS IN EQUITY RETURNS. THE CASE OF ATHENS STOCK EXCHANGE

I.A. Venetis. 2005.

Αρ. 76. DO REAL EXCHANGE RATES “MEAN REVERT” TO PRODUCTIVITY? A NONLINEAR APPROACH

A. Venetis, I. Paya, D.A. Peel. 2005.