ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Αρ. 65. PAY STRUCTURE IN GREECE 1974-1994

C. Kanellopoulos. 1997.

Αρ. 64. STRUCTURAL ECONOMIC CHANGES AND THEIR IMPACT ON THE RELATIONSHIP BETWEEN WAGES, PRODUCTIVITY AND LABOUR DEMAND IN GREECE

M. Chletsos, C. Kollias, G. Manolas. 1997.

Αρ. 63. CHANGES IN SOCIAL POLICY-SOCIAL INSURANCE, RESTRUCTURING THE LABOUR MARKET AND THE ROLE OF THE STATE IN GREECE IN THE PERIOD OF EUROPEAN INTEGRATION

M. Chletsos. 1997.

Αρ. 62. GOVERNMENT SPENDING AND GROWTH IN GREECE 1958-1993: SOME PRELIMINARY EMPIRICAL RESULTS

M. Chletsos. 1997.

Αρ. 61. LABOUR FLEXIBILITY AND SEGMENTATION OF THE GREEK LABOUR MARKET IN THE EIGHTIES: SECTORAL ANALYSIS AND TYPOLOGY

M. Karamessini. 1997.

Αρ. 60. IS THERE A GREEK-TURKISH ARMS RACE? EVIDENCE FROM COINTEGRATION AND CAUSALITY TESTS

C. Kollias, S. Makrydakis. 1996.

Αρ. 59. TESTING THE INTERTEMPORAL APPROACH TO CURRENT ACCOUNT DETERMINATION: EVIDENCE FROM GREECE

S. Makrydakis. 1997.

Αρ. 58. THE CAUSAL RELATIONSHIP BETWEEN TAX REVENUES AND GOVERNMENT SPENDING IN GREECE: 1950-1990

C. Kollias, S. Makrydakis. 1996.

Αρ. 57. MODELING THE EFFECTS OF DEFENCE SPENDING REDUCTIONS ON INVESTMENT USING NEURAL NETWORKS IN THE CASE OF GREECE

C. Kollias, A. Refenes. 1996.

Αρ. 56. Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (ΑΠΟ ΤΗ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΤOΥ 1970 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ)

Θ. Κατσαvέβα. 1996.