Αρ. 139. NATIONAL CSR AND INSTITUTIONAL CONDITIONS: AN EXPLORATORY STUDY

Κατηγορία ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

A. Chymis, A. Skouloudis. 2014. (Mε ελληνική περίληψη.)

 

Η παρούσα εργασία επιχειρεί να διερευνήσει τους παράγοντες, κυρίως θεσμικούς, που επιδρούν στο βαθμό εκδηλώσεως εταιρικής κοινωνικής ευθύνης (ΕΚΕ) σε επίπεδο χώρας. Η συμβολή της εργασίας στην βιβλιογραφία είναι διπλή. Πρώτον χτίζει επί της πρότερης εργασίας της Gjølberg (2009a) η οποία αρχικά ανέπτυξε έναν εθνικό δείκτη ΕΚΕ στηριζόμενη σε 9 διεθνείς υποδείκτες ΕΚΕ για 20 χώρες. Εμείς επεκτείνουμε τον δείκτη αυτόν να περικλείσει 86 χώρες και τον κατασκευάζουμε με βάση 16 διεθνείς υποδείκτες. Δεύτερον και κυριότερον, προχωρούμε ένα βήμα πέραν των απλών συγκρίσεων μεταξύ χωρών και προσπαθούμε να ρίξουμε φως στους παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν τον εθνικό αυτό δείκτη ΕΚΕ. Στηριζόμαστε στην θεωρητική εργασία του Campbell (2007) ο οποίος προτείνει συγκεκριμένους παράγοντες τους οποίους εξετάζουμε εμπειρικά. Αυτοί είναι α) το μακροοικονομικό περιβάλλον, β) οι συνθήκες συναγωνισμού, γ) οι δημόσιοι θεσμοί, δ) οι ιδιωτικοί θεσμοί και ε) η δράση των πολιτών. Τέλος, προβαίνουμε σε κάποιες συγκρίσεις όσον αφορά την επίδραση των παραγόντων και πώς αυτή διαφοροποιείται μεταξύ των ομάδων χωρών.


(pdf)