Αρ. 02. ADJUSTMENTS TO THE GINI COEFFICIENT FOR MEASURING ECONOMIC INEQUALITY

Κατηγορία ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

L. Athanassiou. 1990.