Αρ. 03. CREDIT CONSTRAINTS AND INVESTMENT FINANCE: EVIDENCE FROM GREECE

Κατηγορία ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

J. Dutta, H. Polemarchakis. 1990.