Αρ. 06. OBSERVABILITY AND CONSTRAINED OPTIMA

Κατηγορία ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

J. Geanakoplos, H. Polemarchakis. 1992.