Αρ. 13. THE VAT HARMONIZATION WITHIN EEC: SINGLE MARKET AND ITS IMPACTS ON GREECE'S PRIVATE CONSUMPTION AND VAT REVENUE

Κατηγορία ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

G. Agapitos, P. Koutsouvelis. 1992.