Αρ. 26. THE EFFECT OF A FREE MARKET PRICE MECHANISM ON TOTAL FACTOR PRODUCTIVITY: THE CASE OF THE AGRICULTURAL CROP INDUSTRY IN GREECE

Κατηγορία ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Z. Georganta. 1993.