Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Αρ. 57. MODELING THE EFFECTS OF DEFENCE SPENDING REDUCTIONS ON INVESTMENT USING NEURAL NETWORKS IN THE CASE OF GREECE

Κατηγορία ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

C. Kollias, A. Refenes. 1996.