Αρ. 72. FORECASTING QUARTERLY GDP USING A SYSTEM OF STOCHASTIC DIFFERENTIAL EQUATIONS

Κατηγορία ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

T. Simos. 2002.

 

(pdf