Αρ. 85. ANOTHER VIEW ON AN OLD INFLATION: ENVIRONMENT AND POLICIES IN THE ROMAN EMPIRE UP TO DIOCLETIAN’S PRICE EDICT

Κατηγορία ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

P. I. Prodromidis. 2006. (Εκδοχή του δημοσιεύτηκε το 2009 στο Journal of European Economic History, 38: 567-605.)

 

(pdf