ΜΕΛΕΤΕΣ

Φ. Οικονόμου, Χ. Τριαντόπουλος. 2018. | ISBN: 978-960-341-123-9  
S. Papaioannou, Th. Tsekeris, Ch. Tassis. 2017. | ISBN: 978-960-341-120-8  
I. Reziti. 2016. | ISBN: 978-960-341-114-7  
E. Kaditi. 2012. | ISBN: 978-960-341-104-8
Θ. Λιανού, Τ. Καβουνίδη. 2012. | ISBN: 978-960-341-102-4
Α. Koutroulis. 2011. | ISBN: 978-960-341-100-0