ΜΕΛΕΤΕΣ

Th. Tsekeris, S. Papaioannou. 2021. | ISBN: 978-960-341-127-7  
Αικ. Τσούμα, Ι. Κουντούρη, Φ. Οικονόμου, Γ. Παναγόπουλος, Γ. Σκίντζη. 2020. | ISBN: 978-960-341-125-3  
Φ. Οικονόμου, Χ. Τριαντόπουλος. 2018. | ISBN: 978-960-341-123-9  
S. Papaioannou, Th. Tsekeris, Ch. Tassis. 2017. | ISBN: 978-960-341-120-8  
I. Reziti. 2016. | ISBN: 978-960-341-114-7