ΜΕΛΕΤΕΣ

E. Kaditi. 2012. | ISBN: 978-960-341-104-8
Θ. Λιανού, Τ. Καβουνίδη. 2012. | ISBN: 978-960-341-102-4
Α. Koutroulis. 2011. | ISBN: 978-960-341-100-0
T. Tsekeris. 2010. | ISBN: 978-960-341-091-1