ΜΕΛΕΤΕΣ

T. Tsekeris. 2010. | ISBN: 978-960-341-091-1
M. Arghyrou. 2006. | ISBN: 960-341-065-9
P.I.K. Prodromidis. 2006. | ISBN: 960-341-064-0
Κ. Κανελλόπουλου σε συνεργασία με Π. Παπακωνσταντίνου. 2005. | ISBN: 960-341-059-4