ΜΕΛΕΤΕΣ

Κ. Κανελλόπουλου σε συνεργασία με Π. Παπακωνσταντίνου. 2005. | ISBN: 960-341-059-4
Κ. Ν. Κανελλόπουλου, Ζ. Ν. Αναστασάκου, Α.Κ. Κώτση, Θ. Ν. Μανιάτη, Κ.Μ. Παχάκη. 2004. | ISBN: 960-341-051-9

Αρ. 52. TΗΕ DISTRIBUTIONAL IMPACT OF THE PROPOSED TAX REFORM ON GREEK HOUSEHOLD

G. Kaplanoglou, D. M. Neubery. 2003. | ISBN: 960-341-047-0