ΜΕΛΕΤΕΣ

M. Arghyrou. 2006. | ISBN: 960-341-065-9
P.I.K. Prodromidis. 2006. | ISBN: 960-341-064-0
Κ. Κανελλόπουλου σε συνεργασία με Π. Παπακωνσταντίνου. 2005. | ISBN: 960-341-059-4
Κ. Ν. Κανελλόπουλου, Ζ. Ν. Αναστασάκου, Α.Κ. Κώτση, Θ. Ν. Μανιάτη, Κ.Μ. Παχάκη. 2004. | ISBN: 960-341-051-9